Mgr. Eva Bízová

318 614 022 linka 31

bizova@zsobecnice.cz

KONZULTACE:

    čtvrtek od 13.00 – 14.30 hodin

kabinet – suterén

Je možno domluvit individuální termín

 

Testování pro účely příjímacích zkoušek

INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 

Informace k střednímu vzdělávání

Změny v přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2021/2022.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2021/2021 se mění takto:

 • řádný termín jednotné přijímací zkoušky
  • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na květen 2022
  • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na květen 2022
 • řádný termín jednotné přijímací zkoušky
  • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na květen 2022
  • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na květen 2022
 • náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
  • Pro všechny obory vzdělávání na červen 2022
 • náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
  • Pro všechny obory vzdělání na červen 2022

Zápisový lístek uchazečům o střední vzdělání může základní škola vydat až do 30. dubna 2022. Škola podá zákonným zástupcům včas informace o tom, kdy bude možné zápisové lístky ve škole vyzvednout.

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek.

 Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.