Mgr. Eva Bízová

318 614 022 linka 31

bizova@zsobecnice.cz

KONZULTACE:

    čtvrtek od 13.00 – 14.30 hodin

kabinet – suterén

Je možno domluvit individuální termín

 

 

 

 

Informace k střednímu vzdělávání

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2022/2023 se mění takto:

 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:

12. dubna 2022 – 1. řádný termín pro čtyřleté obory vzdělání

13. dubna 2022 – 2. řádný termín pro čtyřleté obory vzdělání

19. dubna 2022 – 1. řádný termín pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

20. dubna 2022 – 2. řádný termín pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu pro všechny uvedené obory vzdělání:

10. května 2022 – 1. náhradní termín

11. května 2022 – 2. náhradní termín

 

Zápisový lístek uchazečům o střední vzdělání může základní škola vydat až do 30. dubna 2022. Škola podá zákonným zástupcům včas informace o tom, kdy bude možné zápisové lístky ve škole vyzvednout.

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek.

 Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.