INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat o tom, jak škola zpracovává vaše osobní údaje.

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v základní škole, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce základní školy.
Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Masarykova základní škola a mateřská škola Obecnice p. o. IČ:42727511, zpracovává  v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • IP adresa
  • e-mailová adresa
  • jméno a příjmení
  • telefon
  • další informace vyplněné ve formulářích (text zprávy či dotazu)

Jmenování pověřence

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Masarykovu základní školu a mateřskou školu Obecnice p. o. IČ:42727511 je:

 

Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram Tyršova 106, Příbram I, 261 01

www.dsopribram.cz; datová schránka: pfmb7d3

IČ 04513151, DIČ CZ04513151

tel. 318 402 303, svazek@dsopribram.cz,

Kontakt na zaměstnance:

Pověřenec Bc. Jiří Kužel 604 216 781, tajemník@dsopribram.cz

Zástupce poěřence Jaroslava Vildová 604 282 837, svazek@dsopribram.cz

Správce osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem Masarykova základní škola a mateřská škola Obecnice p. o. , IČ 42727511.  Osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé, například poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.

Důvody ke zpracování osobních údajů

Uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro bezproblémové používání webových stránek. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 3 let od prvního zpracování osobních údajů, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Dle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy společných správců nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

Kontaktní informace a zpětvzetí souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu: mzs@zsobecnice.cz nebo na Edupage.