PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

6:00 – 16:30 hodin

HURÁ DO ŠKOLKY! :: Základní škola a Mateřská škola TěrlickoMateřská škola je dvoutřídní, s kapacitou 48 dětí. Děti jsou přijímány od 2 do 6 let a jsou rozděleny do tříd podle věku. Mateřská škola je součástí Masarykovy základní školy a mateřské školy Obecnice, příspěvkové organizace. Ve školním roce 2009/2010 proběhla v MŠ rekonstrukce a byla vybudována nástavba nad správní budovou školy. Vznikly tak nové prostory, ve kterých je od 1. 9. 2010 umístěna MŠ.

Jsme vesnická mateřská škola, která se nachází v klidném prostředí obce Obecnice a je obklopena brdskou přírodou, tudíž máme blízko k přírodě, k tradicím venkova, k přátelským vztahům mezi lidmi. Chceme dětem ukázat svět takový, jaký je. Není jen černobílý, je plný barev. Děti ke svému rozvoji potřebují mít neustále příležitost tvořit, hýbat se, experimentovat, dostávat potřebné informace z okolního světa. Budeme se proto maximálně snažit, aby všechny činnosti byly pestré, zajímavé a přínosné a aby se z dětí postupně stávali lidé, kterým náš svět nebude lhostejný.

Smyslem naší práce je vytvářet ve škole přátelské, tolerantní, klidné a laskavé prostředí, do kterého se děti i dospělí budou rádi vracet, protože se zde cítí šťastni, v pohodě, spokojeně a bezpečně.

Třída je pro děti kamarádským prostředím, s jasnými pravidly chování, kde si děti dovedou navzájem naslouchat a respektovat se.

Preferujeme ocenění (u dětí i dospělých) před výtkami, kritikou či tresty. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno. 

Na konci prázdnin probíhá adaptační program pro nově příchozí děti, kde mají možnost seznámit se s prostředím a kolektivem MŠ za přítomnosti rodičů.  

Nahlédnout můžete i do Obecnického zpravodaje, kde najdete každý měsíc nové příspěvky o dění v naší mateřské škole.