ZÁPIS – UKRAJINA

РЕЄСТРАЦІЯ – УКРАЇНА

ZÁPIS pro cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

2. 6. 2022

od 13:00 – 15.00 hod. v budově mateřské školy (číslo popisné 331)

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání (formulář v ukrajinském jazyce)

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky-1 (1)

Poprvé do školky | Školka Svojetice

 

Pobyt Kožlí

 

Církevní děti

 

 

10 dobrých rad před nástupem do školky

„Rádi bychom Vám sdělili několik informací, které by mohly usnadnit vašemu dítěti adaptaci na nové prostředí MŠ.“

 

1) Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je

 • můžete využít obrázkovou knihu nebo si popovídat s kamarádem, který už do školky chodí
 • vyhněte se negativním popisům např. „Ve školce budeš muset poslouchat apod.”
 • využijte nabízeného adaptačního programu – návštěvy zahrady

2) Zvykejte dítě na odloučení

 • při odchodu např. do kina, řekněte dítěti, že odcházíte, kdo se o něj bude v době vaší nepřítomnosti starat a ujistěte jej, že se vrátíte (potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout) chybou je “vyplížit” se tajně z domu – dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje
 • učte své dítě vydržet po určitou dobu bez vaší přítomnosti v jiném prostředí než doma

3) Veďte dítě k samostatnosti, zvláště v hygieně, oblékání a jídle

4) Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky

 • ujistěte dítě, že to určitě zvládne
 • pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah – nikdy proto školkou dítěti nevyhrožujte – např. „Když budeš zlobit, nepůjdeš po obědě. Nechám tě ve školce do večera apod.“

5) Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní

 • pokud je dítě první dny plačtivé, je to normální, vždyť prochází velkou změnou. Buďte mu oporou, povzbuzením, ne však lítostiví.
 • rozloučení by se nemělo příliš protahovat
 • buďte hlavní autoritou – nenechte se dítětem manipulovat či vydírat

6) Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (např. oblíbeného plyšáka)

7) Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě nebo hned po odpolední svačině, měli byste svůj slib dodržet

8) Platí, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti, děti dokáží velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů

 • není-li rodič připraven dát dítě do MŠ, má obavy, přenáší to na své dítě a adaptace je problémová

9) Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny

 • dítě by si mělo ve školce postupně zvykat, chodit do ní rádo (ne za odměnu). Je možné jej po nějaké době odměnit, ale ne podmínečně. Nejvhodnější je slovní pochvala, podpořit sebevědomí. Vhodná je odměna prožitkem např. návštěva oblíbeného místa, formou oblíbené aktivity.
 • samozřejmě, pokud den ve školce proběhne v pohodě – pochvalte dítě, povzbuďte jej apod.

10) V případě potřeby se poraďte s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte

 

Co by mělo dítě zvládat před nástupem do MŠ 

 • Znát své jméno, reagovat na oslovení
 • Používat toaletu (pleny nejsou přípustné)
 • Umět si říci co chce nebo co potřebuje
 • Spolupracovat při oblékání a svlékání
 • Držet lžíci a umět se najíst
 • Umět pít z hrnečku / skleničky
 • Při jídle sedět u stolu, nepobíhat s jídlem
 • Použít kapesník / vysmrkat se
 • Umýt si ruce mýdlem, utřít se do ručníku
 • Mít základy sociálního chování, nebýt agresivní k ostatním dětem
 • Respektovat dospělé, reagovat na pokyny (s ohledem na bezpečnost a ostatní děti)
 • Ujít kratší vzdálenost během pobytu venku

 

PLACENÍ ŠKOLNÉHO

od 1 do 15. v  měsíci

(tj. na září 1.-15.9.2021)

Prosím o dodržování termínu platby!!!!!!!

 č. účtu 71120923/0300

+ VS (předá p. K. Maďarová)

 Předškoláci neplatí !!!!!

Děti po OŠD neplatí !!!!

 

Vážení rodiče, veškeré informace týkající se provozu MŠ, fotogalerii, akce školky a omlouvání žáků najdete pod heslem na stránkách NAŠE MŠ.

Kritéria pro bezpečný chod MŠ od 1. 9. 2020 do odvolání

1. Pro vstup do MŠ využívejte zvonek – předávání dětí proběhne mezi dveřmi (bez vstupu rodičů, či doprovodu do šatny).

2. Bude minimalizován kontakt mezi rodičem a učitelem.

3. Pokud Vaše dítě bude vykazovat známky virového či infekčního onemocnění, dítě nebude přijato do kolektivu MŠ.

4.Školní stravování proběhne za zvýšených hygienických podmínek v běžné podobě.

5.Veškeré hračky, jídlo a pití je zakázáno nosit z domova.

6. Rodiče či doprovod budou dodržovat zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.

7. Rodiče budou dodržovat odstupy 2 metry v celém areálu MŠ (minimalizovat velké shromažďování osob před školou).

8. Po vstupu do mateřské školy jsou rodiče nebo jiný doprovod povinni použít dezinfekční gel na ruce připravený u vchodových, či šatních dveří.