Školní družina při Masarykově základní škole a mateřské škole Obecnice, příspěvkové organizace, se nachází v blízkosti školy jako samostatné pracoviště se školní zahradou a dětským hřištěm.

Školní družinu může navštěvovat nejvíce 90 žáků, kteří jsou  rozděleni do tří oddělení. Oddělení jsou naplněna do nejvyššího počtu 30 žáků. Výchovně vzdělávací cíle ve školní družině vykonáváme v podobě celoročních projektů, které mají své tematické okruhy. Děti získají nové poznatky formou zábavných her, soutěží, kvízů a hádanek.

Školní družina spolupracuje s lesním pedagogem, s kterým probíhají besedy na téma mezinárodních dnů významné pro životní prostředí, např. Den stromů, Les a voda. Dále pečujeme o lesní zvěř (zakrmení), povídáme si na téma „Mláďata“, jak se máme chovat v lese, těžba v lese. Tyto akce doprovází spousta lesních her, soutěží a poznávacích závodů. Na podzim s dětmi pouštíme draky, pečeme brambory v ohni a přibližujeme si lidové zvyky a tradice. Podzim patří strašidelnému období, kdy pořádáme Halloweenský ples, nezapomínáme ani na památku zesnulých. Adventní období patří přípravám na vánoční jarmark, návštěvě Hornického pekla a předání novoročního přání a balíčků z obecního úřadu starším občanům obce. V lednu se těšíme na již tradiční Pyžamový ples a spoustu zimních radovánek. Nesmíme zapomenout na návštěvy divadelních představení v příbramském divadle. Jaro patří přípravám na velikonoční jarmark, čarodějnický rej, besedám s chovateli ptáků, psů, včel a akvarijních rybiček. K velké oslavě patří Mezinárodní den dětí a zakončení celoročního projektu. Pravidelně navštěvujeme místní knihovnu, centrum zájmového a celoživotního vzdělávání venkovského regionu Brdy. S dětmi navštěvujeme místní plavecký areál a trávíme po celý rok co nejvíce času v přírodě.