U  P  O  Z O  R  N  Ě  N  Í

Platba stravného bezhotovostně (inkasem z účtu), žádáme rodiče stravujících se dětí, aby tuto skutečnost vzali na vědomí.

Vážení rodiče, školní jídelna přešla na  bezhotovostní systém placení obědů  – inkasem. Platí pro všechny strávníky!

Před první platbou je nutné složit na účt:

278 814 762/0300

                                     800,- Kč (děti základní školy)

                                     1100,- Kč (děti mateřské školy)

600,- Kč (zaměstnanci školy)

Vždy 15. následujícího měsíce vám budou z účtu inkasovány pouze projedené obědy za minulý měsíc.

Odhlašování  a přihlašování obědů pouze přes internet!!!   „STRAVA.CZ “

Vyzvedněte si u VŠJ přihlašovací údaje.

Odhlášení je do 7.00 hodin ráno. Poté nelze oběd odhlásit ani telefonicky –  můžete si oběd vyzvednout v jídelně od 11.00 – 14.00 hodin.

Vážení rodiče, prosíme o důsledné odhlašování obědů v době nepřítomnosti dítěte ve škole. Na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb. vám bude od druhého dne nepřítomnosti dítěte účtována částka 70,- Kč za oběd (jako cizímu strávníkovi). Zákonný zástupce žáka má právo na odebrání oběda do jídlonosiče za zvýhodněnou cenu pouze první den neplánované nepřítomnosti dítěte ve škole. Od druhého dne může zákonný zástupce odebírat obědy do jídlonosiče pouze za plnou cenu.   

Přihláška ke stravování

Inkaso svolení

Výdej obědu pouze na zakoupené ČIPY.  ČIP lze zakoupit v ředitelně školy. Čipy se nevracejí. Při ztrátě nutno zakoupit nový.

Nezapomínejte odhlašovat obědy přes internet i na mimoškolní akce (soutěže, divadla, ozdravné pobyty….)

Stáhněte si do svého mobilu aplikaci strava.cz, nebo  v pc

https://www.strava.cz/Strava/Stravnik/Jidelnicky?zarizeni=0866

 

Návod:

http://uloziste.visplzen.cz/prilohy_web/zakaznicka_podpora/objednavani_internet/Strava_navod.pdf

http://uloziste.visplzen.cz/prilohy_web/zakaznicka_podpora/objednavani_internet/Strava_android.pdf