Jana Karasová  – vedoucí školní jídelny

Telefon, Nouzové, Čára, Telefonní Sluchátko, Přijímač 775 557 156

Obálka, Písmeno, Lodní, Poštovné  jidelna@zsobecnice.cz

 

Renata Uzlová – vedoucí kuchařka

Romana Srchová – kuchařka

Marie Dohnalová – kuchařka