Hana Poláková  – vedoucí vychovatelka

Telefon, Nouzové, Čára, Telefonní Sluchátko, Přijímač 773 622 230

Obálka, Písmeno, Lodní, Poštovné polakova@zsobecnice.cz

 

Pavla Strmisková – vychovatelka

Telefon, Nouzové, Čára, Telefonní Sluchátko, Přijímač 725 036 078

Obálka, Písmeno, Lodní, Poštovné strmiskova@zsobecnice.cz

 

Dominika Poláková – vychovatelka

Telefon, Nouzové, Čára, Telefonní Sluchátko, Přijímač

Obálka, Písmeno, Lodní, Poštovné dominika.polakova@zsobecnice.cz