VÝSLEDKY ZÁPISU BUDOU ZVEŘEJNĚNY 10. 5.  2023 V ODKAZU – ÚŘEDNÍ DESKA

 

RODIČE BUDOUCÍCH ŠKOLKÁČKŮ

2023/2024 | Elektronický předzápis

z pohodlí domova  vyplníte elektronickou žádost, kterou si následně vytisknete

– údaje z vyplněné elektronické žádosti ihned odešlete do účtu MŠ

– dále si vytisknete další dokumenty  k řádnému zápisu

– navštívíte lékaře pro potvrzení očkování

– pár dní před řádným zápisem obdržíte email či SMS zprávu s upozorněním, aby jste se nezapomněli dostavit k řádnému zápisu 3.5.2023 ( 8.00 – 16.00 – dle rezervovaného času) do MŠ

– v den řádného zápisu dle rezervovaného času zákonný zástupce přijde do MŠ (není nutné přijít s dítětem) s čitelně vyplněnou žádostí a popř. dalšími dokumenty

Info k zápisu do MŠ

Vážení rodiče ,

prosíme Vás o vyplnění přihlášky syna/dcery do MŠ pro školního rok 2023-24

do 2. 5. 2023 elektronicky zde:  

  BUDE SPUŠTĚNO 1. 4. 2023

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/obecnice

V odkazu ŠKOLNÍ JÍDELNA stáhnete ještě přihlášku ke stravování!!
Postup
1.
VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI
Zákonný zástupce skrze Elektronický předzápis vyplní žádost, kterou si následně vytiskne + Čestné prohlášení k očkování.
2.
Zákonný zástupce doručí Žádost o přijetí, kopii očkovacího průkazu, Čestné prohlášení k očkování a kopii rodného listu, přihlášku ke stravování ve ŠJ
Osobně 3.5.2023 v době 8.00 – 16.00 hod. (při zadávání dat si zarezervujte čas příchodu do MŠ, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školky).

 

VÝSLEDKY ZÁPISU BUDOU ZVEŘEJNĚNY NA ÚŘEDNÍ DESCE DNE 10.5.2023

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2023/2024

Počet volné kapacity – 7 dětí.

 

S účinností od 1. 2. 2023 stanovil ředitel mateřské školy kritéria, podle kterých budou přijímány děti k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/24 a dále.

Dle zákona č. 561/2004 Sb,,ve znění pozdějších předpisů (školský zákon):

  1. Budou přijaty děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně pátého roku věku (předškoláci) a děti s uděleným odkladem školní docházky (děti spádové i nespádové).

„Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.“(zákon č. 561/2004 Sb).

  1. Budou přijaty děti ze spádové oblasti dle věku od nejstaršího a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

„Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.“ (zákon č. 561/2004 Sb).

  1. Budou přijaty děti z nespádové oblasti dle věku od nejstaršího a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Do mateřské školy mohou být přijímány děti od dvou let věku, pokud to kapacita mateřské školy dovolí (mají zvládnuté hygienické návyky, v době nástupu je bez plen).

„Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.“ (§ 34, odst. 1 zákon č. 561/2004 Sb.)

 

Spádová oblast: Obecnice, Obecnice-Oseč, Lhota u Příbramě, Drahlín, Sádek, Podlesí

 

                                                                                                      Mgr. Jiří Kadlec, ředitel

Kritéria v PDF ke stažení zde:

Zápisy-kritéria-školka(002)