VÝSLEDKY ZÁPISU BUDOU ZVEŘEJNĚNY NA ÚŘEDNÍ DESCE DNE 24. 5. 2022


RODIČE BUDOUCÍCH ŠKOLÁČKŮ
logo

z pohodlí domova  vyplníte elektronickou žádost, kterou si následně vytisknete

– údaje z vyplněné elektronické žádosti ihned odešlete do účtu MŠ

– dále si vytisknete další dokumenty  k řádnému zápisu

– navštívíte lékaře pro potvrzení očkování

– pár dní před řádným zápisem obdržíte email či SMS zprávu s upozorněním, aby jste se nezapomněli dostavit k řádnému zápisu 11.5.2022 ( 8.00 – 16.30 – dle rezervovaného času) do MŠ

– v den řádného zápisu dle rezervovaného času zákonný zástupce přijde do MŠ (není nutné přijít s dítětem) s čitelně vyplněnou žádostí a popř. dalšími dokumenty

Info k zápisu do MŠ

Vážení rodiče ,

prosíme Vás o vyplnění přihlášky syna/dcery do MŠ pro školního rok 2022-23 do 10. 5. 2022 elektronicky zde:  

  BUDE SPUŠTĚNO 1. 4. 2022

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/obecnice

V odkazu ŠKOLNÍ JÍDELNA stáhnete ještě přihlášku ke stravování!!
Postup
1.
VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI
Zákonný zástupce skrze Elektronický předzápis vyplní žádost, kterou si následně vytiskne + Čestné prohlášení k očkování.
2.
Zákonný zástupce doručí Žádost o přijetí, kopii očkovacího průkazu, Čestné prohlášení k očkování a kopii rodného listu, přihlášku ke stravování ve ŠJ
Osobně 11.5.2020 v době 8.00 – 16.30 hod. (při zadávání dat si zarezervujte čas příchodu do MŠ, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školky).

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2022/2023

Počet volné kapacity 11 dětí.

– podle § 34  školského zákona č. 561/2004 Sb..

1. K předškolnímu vzdělávání se povinně přijímají děti rok před zahájením povinné školní docházky a s odkladem do prvního ročníku ZŠ. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.

2. Děti budou seřazeny podle data narození od nejstaršího k nejmladšímu a postupně přijímány do mateřské školy až do naplnění kapacity MŠ. Pokud dojde ke shodnému umístění více dětí, přihlédne ředitel k bodovému ohodnocení dítěte.

3. Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. D) školského zákona v platném znění.

4. Do mateřské školy mohou být přijímány děti od dvou let věku, pokud to kapacita mateřské školy dovolí (mají zvládnuté hygienické návyky, v době nástupu je bez plen).

Kritéria pro přijímání dětí při překročení kapacity MŠ Obecnice

Bodové ohodnocení:

1. Při přijímání dětí do mateřské školy vycházíme z bodového ohodnocení dětí.
2. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením.
3. Při rovnosti bodů rozhoduje datum narození – starší má přednost před mladším.
4. Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 Školského zákona č.561/2004 Sb. vždy přijato dítě rok před zahájením povinné školní docházky.

Trvalý pobyt dítěte v obci 10 bodů
Trvalý pobyt dítěte mimo obec 0 bodů
6 let (děti s odkladem školní docházky) 12 bodů
5 let (předškolní děti) 12 bodů
4 roky 8 bodů
3 roky 5 bodů
2 roky 3 bodů
MŠ již navštěvuje sourozenec dítěte 5 bodů

 

                                                                                                                       Mgr. Jiří Kadlec, ředitel