Maďarová Kateřina – vedoucí učitelka

Telefon, Nouzové, Čára, Telefonní Sluchátko, Přijímač  775 557 157

Obálka, Písmeno, Lodní, Poštovné skolka@zsobecnice.cz

 

Vystudovala SPGŠ Mladá Boleslav, obor předškolní pedagogika. V rámci svého profesního rozvoje absolvovala kurz  Respektovat a být respektován, přičemž prvky sociální komunikace uplatňuje během vzdělávacího procesu. Ve školce využívá bohaté zkušenosti z oblasti výtvarné výchovy (netradiční techniky).

 

Bc. Tesková Dana – učitelka

Telefon, Nouzové, Čára, Telefonní Sluchátko, Přijímač  773 837 500

Obálka, Písmeno, Lodní, Poštovné skolka@zsobecnice.cz

 

Vystudovala Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích, obor učitelství pro MŠ.  Absolvovala vzdělávací program akreditovaný MŠMT – podpora komunikačních dovedností žáků MŠ – logopedický asistent. Účastnila se vzdělávacích seminářů na téma prožitkového učení v praxi, v oblasti čtenářské pregramotnosti, kreativních postupů ve výtvarných a pracovních činnostech v MŠ. V komunikaci je v souladu s absolvovaným kurzem Respektovat a být respektován.

 

 Míková Růžena – učitelka

Telefon, Nouzové, Čára, Telefonní Sluchátko, Přijímač  773 837 500

Obálka, Písmeno, Lodní, Poštovné skolka@zsobecnice.cz

 

Vystudovala SPGŠ Beroun, obor předškolní pedagogika, absolvovala vzdělávací programy v oblasti logopedie (věnuje se nápravě lehčích vad řeči), dále absolvovala vzdělávací program v oblasti práce s dětmi s odkladem školní docházky, semináře z oblasti pohybové výchovy a výtvarných technik u předškolních dětí, semináře z environmentální výchovy.

 

Bc. Dragounová Tereza – učitelka

Telefon, Nouzové, Čára, Telefonní Sluchátko, Přijímač  773 837 500

Obálka, Písmeno, Lodní, Poštovné skolka@zsobecnice.cz

 

Vystudovala SPGŠ Beroun, obor předškolní pedagogika, poté obor učitelství pro MŠ na Západočeské univerzitě v Plzni. Ve vzdělávacím procesu využívá bohaté zkušenosti, které získala v rámci praxí během svého studia a snaží se do něj rovnoměrně zařazovat všechny druhy činností. Již několik let se věnuje amatérskému divadlu a ráda tyto zkušenosti uplatňuje  hraním loutkového  divadla pro děti.

 

Bc. Slámová Miloslava- asistent pedagoga