MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OBECNICE,
příspěvková organizace

 262 21 Obecnice 255  (základní škola)

 262 21 Obecnice 331  (mateřská škola, školní jídelna)


Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: obec Obecnice

IČO: 42727511
DIČ: CZ42727511

Mgr. Jiří Kadlec, ředitel školy

Datová schránka: 342svf6

č. účtu: 711 209 23/0300 ČSOB Příbram

Identifikátor zařízení: 600 054 527

Škola sdružuje:
1) Základní škola IZO: 114 001 685 kapacita: 250 žáků
2) Školní družina IZO: 114 001 693 kapacita: 100 žáků
3) Mateřská škola IZO: 114 000 603
4) Školní jídelna IZO: 114 000 611

Spádovost: Obecnice, Obecnice-Oseč, Lhota u Příbramě, Drahlín, Sádek, Podlesí